19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

Doktora Kolokyumu

Doktora Kolokyumu, Ulusal Turizm Kongrelerinde ilk defa Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Afyonkarahisar Korel Thermal Resort Clinic & Spa Hotel’de gerçekleştirilen 19. Ulusal Turizm Kongresi’nde gerçekleştirilmiştir. Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir’in öncülüğünü yaptığı Doktora Kolokyumu,  Ulusal Pazarlama Kongrelerinden kıyaslama yapılarak UTK’larda kendisine yer bulmuştur.

Doktora Kolokyumu; turizm alanında doktora yapan kişilerin tez araştırmalarını diğer doktora öğrencileri ve turizm alanındaki akademisyenler ile tartışma olanağı sunan, öğrencinin geri bildirim almasına olanak sağlayan ve kısmen biçimsel olmayan bir yapıda gerçekleştirilen akademik bir tartışma platformudur. Bu kapsamda doktora kolokyumu, henüz doktora tez önerisi verme aşamasında veya teze yeni başlayan doktora öğrencileri için ideal olup tez bitirme aşamasına gelen doktora öğrencileri için zaman uyuşmazlığından dolayı uygun görülmemektedir.

19. Ulusal Turizm Kongresi Doktora Kolokyumu, 18 Ekim Perşembe günü 15:00-19:00 saatleri arasında Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI başkanlığında Afyonkarahisar Korel Thermal Resort Clinic&Spa’da gerçekleştirilmiştir. Alanında uzman akademisyenler olarak; Kongre Dönem Başkanı Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, University of Massachusetts Amherst’den Prof. Dr. Muzaffer UYSAL, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN, Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muharrem TUNA ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyo-İstatistik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim KILIÇ Doktora Kolokyumu’nun yönetilmesine katkı sunmuşlardır.

Kolokyuma lisansüstü öğrenci olarak 3 ayrı üniversiteden 4 farklı öğrenci katılmıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Engin AYTEKİN ve Bircan ERGÜN, Anadolu Üniversitesi’nden Banu ZENCİR ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Akif GÖKÇE kolokyumda doktora tezleri ile ilgili 10’ar dakikalık sunum gerçekleştirmişlerdir. Sunumları takiben doktora öğrencileri tez konuları ile ilgili olarak alanında uzman hocalardan 50’şer dakikalık geri bildirimler almıştır. Kolokyum katılımcıları, tez konularının yanı sıra araştırma yöntemleri (araştırma tasarımı, başlık seçimi, veri toplama, evren-örnekleme, veri analiz süreci vb.) konusunda da Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI ve Doç. Dr. İbrahim KILIÇ’ın genel değerlendirmeleri ve katkılarıyla birçok açıdan da bilgi sahibi olmuşlardır.