19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

BİLDİRİ YAYIN OLANAĞI

 

Kongremize gönderilen ve sunulmak üzere kabul edilen bildiri sahipleri çalışmalarını genişletmek ve tekrar hakem değerlendirme sürecinden geçmek koşuluyla kongremize destek verecek dergilerde çalışmalarını yayınlatma imkânına sahip olacaklardır. Çalışmaların ilgili dergilerde yayınlatılma süreci bildirilerin kabul edilmesinden sonra duyurulacaktır.

 

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi

Journal of Tourismology

Journal of Tourism and Gastronomy Studies

Turist Rehberliği Dergisi

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi