19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

ALAN KODLARI

 

#


Kod


ALANLAR


1


TURİZM EKONOMİSİ VE POLİTİKASI


1.1 Turizm politikası ve planlaması
1.2 Turizm ekonomisi
1.3 Turizm ve sürdürülebilirlik
1.4 Turizm eğitimi
1.5 Turizm mevzuatı

2DESTİNASYON YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI


2.1 Destinasyon yönetimi
2.2 Destinasyon pazarlaması
2.3 Turizm sosyolojisi

3TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ


3.1 Otel yönetimi
3.2 Turizm aracıları yönetimi
3.3 Yeme-içme işletmeleri yönetimi
3.4 Ulaştırma işletmeleri yönetimi

4TURİZM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA


5


TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-FİNANSMAN


5.1 Turizm işletmelerinde muhasebe
5.2 Turizm işletmelerinde finansman

6GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI


7


TURİZM REHBERLİĞİ


8


REKREASYON VE BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ


9


TURİZM ÇEŞİTLERİ


10


TURİZMLE İLGİLİ DİĞER GÜNCEL KONULAR


11


SAĞLIK TURİZMİ