19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

YÜRÜTME KURULU

Ünvanı, Adı Soyadı


Görevi


İletişim (E-mail)


Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR


Başkan


 sozdemir@aku.edu.tr


Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI


Üye


 hsoybali@aku.edu.tr


Doç. Dr. Ahmet BAYTOK


Üye


 ahmetbaytok@aku.edu.tr


Doç. Dr. Elbeyi PELİT


Üye


 elbeyipelit@aku.edu.tr


Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI


Üye


 sandikcimustafa@hotmail.com


Doç. Dr. Sabri ÇELİK


Üye


 scelik@aku.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Ali AVAN


Üye


 aliavan@aku.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Asuman PEKYAMAN


Üye


 apekyaman@aku.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Gonca KILIÇ


Üye


 kilicgonca@aku.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Esra Gül YILMAZ


Üye


 esragul@aku.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Özcan ZORLU


Üye


 ozcanzorlu@aku.edu.tr


Öğr. Gör. Erman SAYGILI


Üye


 esaygili@aku.edu.tr


Öğr. Gör. Hatice ÖZ


Üye


 haticesen@aku.edu.tr


Öğr. Gör. Aybeniz MİRİŞLİ


Üye


 mirishli@aku.edu.tr


Öğr. Gör. Ahmet ÇETİN


Üye


 ahmetcetin@aku.edu.tr


Öğr. Gör. Cüneyt TAŞKIRAN


Üye


 ctaskiran@aku.edu.tr


Arş. Gör. Mehmet BOYRAZ


Üye


 mboyraz@aku.edu.tr


Arş. Gör. Asilhan Semih MUTLU


Üye


 smutluc@aku.edu.tr


Arş. Gör. Ali KABAKULAK


Üye


 alikabakulak@aku.edu.tr


SEKRETERYA


Ünvanı, Adı Soyadı


Dahili No


İletişim (E-mail)


Dr. Öğr. Üyesi Ali AVAN


2201


aliavan@aku.edu.tr


Arş. Gör. Mehmet BOYRAZ


2229


mboyraz@aku.edu.tr


Arş. Gör. Asilhan Semih MUTLU


2216


smutluc@aku.edu.tr


Arş. Gör. Ali KABAKULAK


2234


alikabakulak@aku.edu.tr


Abdurrahim TÜRK (Fakülte Sekreteri)


2207


aturk@aku.edu.tr