19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

DANIŞMA KURULU

Ünvanı, Adı Soyadı


Kurumu


Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ


Akdeniz Üniversitesi


Prof. Dr. Orhan BATMAN


Sakarya Üniversitesi


Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI


Mersin Üniversitesi


Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER


İstanbul Üniversitesi


Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU


Balıkesir Üniversitesi


Prof. Dr. Azize TUNÇ HASSAN


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi


Prof. Dr. Orhan İÇÖZ


Yaşar Üniversitesi


Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN


İstanbul Ticaret Üniversitesi


Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA (Kongre Dönem Başkanı)


Erciyes Üniversitesi


Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN


İstanbul Medeniyet Üniversitesi


Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU


Adnan Menderes Üniversitesi


Prof. Dr. Alp TİMUR


Dokuz Eylül Üniversitesi


Prof. Dr. Muharrem TUNA


Turizm Akademisyenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı(*) Soyada göre alfabetik düzenlenmiştir.