19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri tam metinler;

“Ad-Soyad Bildiri Tam Metin” konu başlığı girilerek  utk19@aku.edu.tr adresine gönderilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Lütfen bildirinizin, kongre sayfamızdaki “alan kodları” menüsünde bulunan alanlardan hangisine uygun olduğunu e-postanızda belirtiniz.

 

*19. Ulusal Turizm Kongresi’ne sözlü sunum için gönderilen bildiriler Bilim Kurulu (Hakem) denetiminden geçtikten sonra kabul veya ret edilmektedir.