19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

KONGRE TEMASI

KONGRE TEMASI : SAĞLIK TURİZMİ


NEDEN SAĞLIK TURİZMİ ?

 

Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2 milyon Sağlık Turisti ve 20 milyar dolar gelir hedefi koyan Türkiye aynı zamanda sağlıkta bölgesel bir cazibe merkezi olmayı planlamaktadır. Bu kapsamda “2023 Türkiye Turizm Stratejisi‘nin; “Turizm Çeşitlendirilmesi Stratejisi” bölümünde, Sağlık ve Termal Turizmi, ülkemizde desteklenmesi / geliştirilmesi ve bu noktada öncelik verilmesi gereken bir turizm türü olarak da yer almaktadır. Tüm bu hususlar özellikle sağlıklı bir turizmin gerçekleştirilmesi noktasında önemli çalışmaları da gerektirmektedir.


2023 Türkiye Turizm Stratejisi‘nin; “Turizm Çeşitlendirilmesi Stratejisi” bölümünde; Sağlık ve Termal Turizmin geliştirilmesine/desteklenmesine yönelik bölgelerden biri olarak belirlenen “Frigoya Bölgesinde” bulunan Afyonkarahisar şehrinin de sahip olduğu tesisler ve taşıdığı potansiyeli ile önemli bir sağlık turizmi türü olan termal turizm noktasında ülkemizin önde gelen destinasyonu olması, turizm alanında akademik anlamda en büyük organizasyon olan “Ulusal Turizm Kongresi”nin 19.sunun Afyonkarahisar şehrinde gerçekleştirilmesine ve ilgili kongrenin temasının da “Sağlık Turizmi” olarak belirlenmesinde önemli bir gerekçe olarak ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda Muğla Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Bodrum’da gerçekleştirilene “17.Ulusal Turizm Kongresi”nde gerçekleştirilen danışma kurulunun istişare toplantısında da söz konusu bu tema uygun görülerek 19.Ulusal turizm kongresinin Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde Afyonkarahisar’da “Sağlık Turizmi” temasıyla gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.


Bu çerçevede kongrenin temasına uygun olarak, gerek bu alanda uzman acente, otel işletmesi, hastane, kamu ve özel kuruluşlardan, gerekse akademik alandan, alanında uzman kişiler kongreye davet edilecek ve bu tema kapsamında kongre programına uygun olarak panel, konferanslar düzenlenecektir.