19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

KONGRE KONULARI

19. Ulusal Turizm Kongresi’nin Ana Teması  “SAĞLIK TURİZMİ”  Olmakla Birlikte Aşağıda Yer Alan Konular

Üzerinde Gerçekleştirilecek Çalışmalar da Kongre’de Değerlendirilmeye Tabi Tutulacaktır.

 

#


Kod


ALANLAR


1 TURİZM EKONOMİSİ VE POLİTİKASI
1.1 Turizm Politikası ve Planlaması
1.2 Turizm Ekonomisi
1.3 Turizm ve Sürdürülebilirlik
1.4 Turizm Eğitimi
1.5 Turizm Mevzuatı
2 DESTİNASYON YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI
2.1 Destinasyon Yönetimi
2.2 Destinasyon Pazarlaması
2.3 Turizm Sosyolojisi
3 TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
3.1 Otel Yönetimi
3.2 Turizm Aracıları Yönetimi
3.3 Yeme-İçme İşletmeleri Yönetimi
3.4 Ulaştırma İşletmeleri Yönetimi
4 TURİZM İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA
5 TURİZM İŞLETMELERİNDE MUHASEBE-FİNANSMAN
5.1 Turizm İşletmelerinde Muhasebe
5.2 Turizm İşletmelerinde Finansman
6 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
7 TURİZM REHBERLİĞİ
8 REKREASYON VE BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ
9 TURİZM ÇEŞİTLERİ
10 TURİZMLE İLGİLİ DİĞER GÜNCEL KONULAR
11 SAĞLIK TURİZMİ