19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

KONGRE DÜZENLEME BAŞVURU

2020 yılında düzenlenecek olan 21. Ulusal Turizm Kongresine başvuru (talep) için danışma kuruluna iletilmek üzere hazırlanması gereken belgeler ve ekleri için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

1. UTK Başvuru Süreci

2. UTK Başvuru (Talep) Dilekçesi ve Ekleri