19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

KOLOKYUM BAŞVURU

Kolokyuma başvuru yapabilmek için danışman imzalı doldurulan Kolokyum Başvuru Formu taranmalı ve utk19@aku.edu.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmelidir.

Kolokyuma katılım için kongre katılım ücreti veya ekstra bir ücret alınmayacaktır.