19. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17-21 Ekim 2018

KOLOKYUM YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR (19. Ulusal Turizm Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı)